Kundesenter


Salgsbetingelser

1. Innledning

Alt produktsalg fra www.njal.no til forbrukere er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Betingelsene er utarbeidet i henhold til norsk lovgivning og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Innholdet reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og vi akter å sikre forbrukerens ufravikelige rettigheter. Vilkårene skal dermed ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.


2. Partene

Selger, i det følgende benevnt vi/oss, eller vår/vårt er


Siv. Ing. Njål Hansson AS
 

Postboks 6031, Etterstad

0601 Oslo

 

E-post: post@njal.no
 

Telefon: +47 22 76 29 50

Telefaks: +47 22275761
 

Organisasjonsnummer: 921 432 895
 

Kjøper er den person som foretar bestillingen og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
 

3. Avtalen

Avtalen mellom deg og oss består av opplysningene 1) vi gir om kjøpet i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), 2) eventuell direkte korrespondanse oss imellom (for eksempel e-post) samt 3) disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene vi har gitt deg om kjøpet i nettbutikken, direkte korrespondanse oss imellom og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse oss imellom og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.


4. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken vår, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før du foretar bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten forvarsel.


5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når vi mottar og har registrert din bestilling. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet (f.eks. senere levering når varer er på lager). Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Du har uansett rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere salgbetingelsers pkt. 10.


6. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling sender vi deg en ordrebekreftelse. Vi ber deg om å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøke om den er korrekt med hensyn til bestilt antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, ber vi deg å ta kontakt med oss så fort som mulig.


7. Betaling

Kjøpesummen betales gjennom VISA/Mastercard, kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.


8. Levering, risiko og forsinkelse

Etter bestilling og betaling, kan varene enten hentes på vårt lager på Tveita i Oslo (Adresse. Tvetenveien 156, hverdager mellom 8-16) , eller leveres med Schenker eller Posten til nærmeste postkontor eller post i butikk. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Dersom av en eller annen grunn ikke leveringstidspunkt fremgår av ordrebekreftelsen, vil vi levere varen til deg innen rimelig tid så sant varen er tilgjengelig fra leverandør . Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Njål Hansson AS er ikke ansvarlig for et eventuelt tap du måtte ha ved en forsinkelse.  


9. Undersøkelse av varen

Når du har mottatt varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, ber vi deg å reklamere til oss jf. punkt 11.


10. Kjøperens rettigheter ved mangel og forsinkelse

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene

 • Under visse forutsetninger velge mellom retting av mangel eller omlevering
 • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig og under forutsetning at varen er i samme stand og mengde
 • Kreve erstatning jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Retting eller omlevering fra vår side må foregå innen rimelig tid og uten kostnad for deg. Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en feil, dersom vi har gjort deg oppmerksom på at du selv må dekke denne kostnaden.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke Siv.ing Njål Hansson AS disse utgiftene. Du kan som kunde heller ikke kreve erstaning eller kompensajon for tap/kostnader du har forbundet med en forsinkelse av varelevering. 


11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget den, gi oss melding om mangelens art og omfang. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du har oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Melding om reklamasjon til oss eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).


12. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp, med noen unntak. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter du mottar varen(e) gir oss melding om dette (angrefrist). Når du bestiller varen, vil du i ordrebekreftelsen bli gjort oppmerksom på din angrerett og at angrerettsskjema kan lastes ned herfra.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet tilbakeleveres i samme stand/mengde som du mottok den. 

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen tidsfrist og eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake til oss. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 5-7 dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet skal sendes tilbake til oss i originalemballasje, og MÅ sendes sammen med utfylt angrerettskjema. Se link ovenfor hvor du laster ned skjema. 
 

Angreretten gjelder kun ved forbrukerkjøp, med noen få unntak. Angreretten gjelder ikke møbler og høyttalere som står opplyst som bestillingsvare, ordrer under 300 kr og hygieneprodukter som øreplugger og headset. Er forseilingen brutt på disse medieproduktene innvilges ikke angreretten. Angrerett er heller ikke gjeldende for bedrifter eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. Retur av disse varene skal avtales med Siv.ing. Njål Hansson AS på forhånd. Gjelder kun produkter som er i uåpnet uskadet originalemballasje og fremdeles er en del av varesortimentet. Gebyr ved godkjent retur for bedrift / næringsvirksomhet er 20% av varenes fakturaverdi. Gjelder ikke forbrukerkjøp.


13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på eller fra våres side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene

 • holde varen tilbake

 • kreve oppfyllelse av avtalen

 • kreve avtalen hevet

 • samt erstatning fra deg jf. forbrukerkjøpslovens § 33

 • kreve renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

14. Garanti

Garantier som gis av oss eller produsentene våre er normalt på 2-5 år, avhengig av hvilken type vare det gjelder. Dette gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Merk: Varer solgt til offentlig institusjoner, eller varer som er installert i offentlige rom, innvilges med 1-års garanti. 


15. Personvern 

 

a) Personverndata

Datavern er svært viktig for Sivilingeniør Njål Hansson AS og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

 

For å gjennomføre et kjøp på www.njal.no trenger vårt firma informasjoner som navn, adresse, mobilnummer og e-post. All innsamling av personlig data gjøres i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene, samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

 

b) Oppbevaring av data

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Dette gjør det også enklere for deg ved evt. senere kjøp, eller om du vi benytte deg av retur/garantiordning. Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du er en aktiv kunde. Vårt firma har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. 

 

 • Levering av varer

Personlig data oppbevares kun internt hos oss og deles ikke med tredjepart, foruten speditør som trenger adresseinformasjon for å levere varen. Dataen hos speditør slettes etter xx mnd.

 

 • Betaling

Vi oppbevarer ikke kortopplysninger, personnummer eller andre sensitive data i forbindelse med et kjøp. Det er heller ikke mulig for vårt firma å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp med betalingskort. 

 

 • Markedsføring

Skulle vi ønske å benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende nyhetsbrev eller annen informasjon, kan dette kun skje ved at vi innhenter ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Du har rett til å trekke ditt samtykke når som helst, og motsette deg direkte markedsføring.

 

c) Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta dine persondata uten vederlag. I tråd med lovgivningen, kan du når som helst kreve å slette eller endre dine data. Du kan både slette og endre dine data her på nettsiden, eller sende oss en epost på post@njal.no

 

Enkelte forhold, kan evt. utsette/forhindre sletting av kundedata:

 • du har en pågående sak hos vår kundeservice
 • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
 • du har uoppgjort gjeld hos vårt firna
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

 

 

d) Informasjonskapsler og data til statistikk

Vi har informasjonskapsler på vår nettside, slik at siden gjenkjenner deg ved innlogging. Informasjonskapsler kan enkelt slettes lokalt hos deg på din nettleser. Ellers samler vi inn anonymiserte opplysninger om besøkende gjennom Google Analytics. Dette er opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Eksempler: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Det gjøres kun for å utarbeide statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet.

 


16. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.


17. Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende


18. Copyright 

Alt innhold på disse nettsidene tilhører Siv.ing. Njål Hansson AS og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Siv.ing Njål Hansson AS.

 

19. Service

Ved innsendelse av service, og produktet ikke innehar feil, faktureres kunden netto 490 kr for utført sjekk. 

 

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.